• <strong id="auqiy"><kbd id="auqiy"></kbd></strong><nav id="auqiy"></nav>
 • <tr id="auqiy"><samp id="auqiy"></samp></tr>
 • <label id="auqiy"><menu id="auqiy"></menu></label>
 • <optgroup id="auqiy"><object id="auqiy"></object></optgroup>
 • <table id="auqiy"><blockquote id="auqiy"></blockquote></table>
  <strong id="auqiy"><blockquote id="auqiy"></blockquote></strong>
 • 首頁 > 投資人專區 > 股東專欄
  股東專欄
  歷年股利分派
  碩禾股票代碼:3691
  年度 股東會日期 普通股每股股利(新臺幣) 除息交易日 基準日 發放日
  股票股利 現金股利
  2021 2021-07-23 2 2021-08-20 2021-08-28 2021-09-08
  2020 2020-06-05 - 2 2020-07-23 2020-07-29 2020-08-10
  2019 2019-06-05 - - - - -
  2018 2018-06-08 - 5 2018-07-25 2018-07-31 2018-08-10
  2017 2017-06-07 - 15 2017-07-27 2017-08-02 2017-08-17
  2016 2016-06-06 - 20 2016-07-15 2016-07-23 2016-08-17
  2015 2015-06-02 - 15 2015-07-08 2015-07-14 2015-07-30
  2014 2014-06-06 2 6 2014-08-04 2014-08-10 -
  2013 2013-06-04 1.5 5.5 2013-07-15 2013-07-21 -
  2012 2012-06-06 - 20 2012-06-21 2012-06-27 -
  2011 2011-06-28 3 25 2011-07-11 2011-07-17 -
  2010 2010-05-04 5 5 2010-06-02 2010-06-08 -